Dell przejął EMC – największe przejęcie w branży IT

Za przejęcie EMC, Dell zapłacił 67 milionów USD.

Oznacza to rozszerzenie działania firmy z producenta komputerów i serwerów do producenta pełnej oferty produktów dla firm.

Po wycofaniu się HP i IBM-a z produkcji komputerów PC, Dell może stać się jedynym producentem całej infrastruktury potrzebnej w przedsiębiorstwie.

Po fuzji z EMC, Dell zajmie się zunifikowanymi systemami przetwarzania, serwerami, wizualizacją – dzięki większościowemu pakietowi akcji  Vmware, bezpieczeństwem – dzięki przejęciu RSA, chmura hybrydową oraz usługami mobilnymi.