KONSERWACJA I CZYSZCZENIE UKŁADU CHŁODZENIA LAPTOPA

Układ chłodzenia w laptopie jest jedyną z niewielu  części mechanicznych , a przez to jest bardzo podatny na uszkodzenia spowodowane zabrudzeniem podczas eksploatacji laptopa.

Zgodnie z nazwą układ ten służy do pozbycia się nadmiaru ciepła z newralgicznych układów elektronicznych laptopa np. procesora, układu graficznego, części układu zasilania czy pamięci.
W różnych modelach laptopów jest on różnie realizowany. Nie mniej jednak składa się on najczęściej z jednej lub kilku rurek ciepłowodów których zadaniem jest transport ciepła z radiatorów przykręconych na źródłach ciepła ( procesor itd.) do radiatora na który nadmuchiwane jest powietrze.
Na radiator nawiewane jest powietrze przez wentylator. Przepływ powietrza powoduje schłodzenie radiatora , a co za tym idzie schłodzenie podzespołów.

W znakomitej większości laptopów obieg powietrza jest tak zorganizowany, że wentylator pobiera chłodne powietrze ze spodu laptopa ( przez kratki wentylacyjne umieszczone na dolnej obudowie). Następnie wydmuchiwane jest przez radiator gdzie się ogrzewa, na zewnątrz obudowy. Wyloty są umieszczone najczęściej z boku lub z tyłu obudowy laptopa.
Z uwagi na budową układu chłodzenia, można go porównać do odkurzacza.
Układ chłodzenia laptopa podczas pracy zasysa kurz wraz z chłodnym powietrzem ze spodu laptopa i zanieczyszczenie te odkładają się na radiatorem z czasem ograniczając przepływ powietrza, aż do całkowitego zapchania kurzem radiatora.
Ograniczenie przepływu powietrza, lub jego brak powoduje zmniejszenie wydajności układu chłodzenia, a tym samym większe temperatury na chłodzonych elementach.
Ponadto z czasem degradacji ulega pasta termoprzewodząca która znajduje się pomiędzy rdzeniem procesora ( CPU/GPU) a radiatorem. Zadaniem pasty termoprzewodzącej jest zwiększenie powierzchni styku rdzenia z radiatorem przez wyeliminowanie mikronierówności na tym styku – im większa powierzchnia styku, tym lepsza transmisja ciepła między elementami.

Najczęstszymi objawami zabrudzenia/uszkodzenia układu chłodzenia są:

  • nadmierne nagrzewanie się laptopa w trakcie użytkowania, obudowa laptopa robi się gorąca.
  • gwałtowne wyłączanie się laptopa podczas pracy.
  • zwiększony hałas podczas pracy laptopa spowodowany pracą wentylatora na wysokich obrotach lub uszkodzeniem jego łożyska.
  • wolna lub niestabilna praca systemu operacyjnego.
  • brak możliwości włączenia laptopa – komunikat o uszkodzeniu wentylatora.

Najczęstszą przyczyną uszkodzenia układu chłodzenia jest kurz. Blokuje on przepływ powietrza przez radiator i/lub uszkadza łożysko wentylatora.

Używanie laptopa z uszkodzonym układem chłodzenia może spowodować nieodwracalne uszkodzenia podzespołów elektronicznych przez niego schładzanych. Np. będą one wydzielały jeszcze więcej ciepła niż dotychczas, i układ chłodzenia mimo ze wyczyszczony i sprawny, pracując przy najwyższej wydajności nie będzie w stanie utrzymać akceptowalnych temperatur.

Naprawa układu chłodzenia najczęściej polega na oczyszczenie radiatora oraz wentylatora z kurzu, oraz wymianie pasty termoprzewodzącej. Oraz wymianie termopadów jeśli takie są zastosowane.
Przy głośno pracującym wentylatorze zachodzi niekiedy konieczność jego wymiany z uwagi na degradacje łożyska do której też przyczynił się kórz. Czasem zdąża że wentylator przestaje się w ogóle obracać – należy go wówczas wymienić.

Rzadziej spotykanym uszkodzeniem jest wyciek płynu z rurek termoprzewodzących ( rozszczelnienie układu chłodzenia), co przez zmniejszenie możliwości transportu ciepła.

Zapaszmy do skorzystania z naszych usług konserwacji i czyszczenia układu chłodzenia które obejmują oczyszczenie wszystkich elementów chłodzenia z kurzu, wymianę pasty termoprzewodzącej oraz termopadów.